logo PTBIOCH

logo FEBS

Komisja ds. Nagrody im. Bolesława Skarżyńskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Elżbiety Czarniewskiej z Instytutu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyznała nagrodę Łukaszowi Bijoch, Martynie Pękała i Annie Beroun, z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckeigo PAN w Warszawie, za najlepszy artykuł opublikowany w kwartalniku "Postępy Biochemii" w roku 2021 pt.:Molekularne podstawy działania wybranych substancji psychoaktywnych(Postępy Biochemii, Tom 67, Nr 2/2021, str. 141-156).

Artykuł dostępny jest na stronie wydawnictwa Postępy Biochemii: https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB/article/view/376

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej