logo PTBIOCH

logo FEBS

W dniu 4 kwietnia 2023 roku w Instytucie Nenckiego PAN odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Prezes Towarzystwa Adam Szewczyk podsumował działalność PTBioch w roku 2022. Przyjęto sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz plan finansowy na rok 2023, przedstawiony przez Skarbnika PTBioch Elżbietę Rębas. Członek władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) Piotr Laidler poinformował o bieżących działaniach Federacji, dotyczących nadchodzących kongresów oraz dostępnych stypendiów. Informacje o V Kongresie BIO, który będzie odbywał się we wrześniu br., zreferowała Barbara Dołęgowska, przewodnicząca oddziału szczecińskiego PTBioch. Redaktor Naczelny kwartalnika Acta Biochimica Polonica, Grzegorz Węgrzyn, omówił wielomiesięczne działania i negocjacje zmierzające do umieszczenia pisma na platformie wydawniczej Frontiers AS. Zarząd upoważnił władze PTBioch do podjęcia dalszych działań w tym zakresie. Bieżące funkcjonowanie komisji ds. nagrody Jakuba Parnasa przedstawił nowy przewodniczący komisji Andrzej Legocki. W tym roku mija 255 rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, stąd Wiesława Jarmuszkiewicz omówiła inicjatywy upamiętnia tego wybitnego naukowca. Jolanta Jura przedstawiła działania dotyczące inicjatywy FEBS stworzenia w narodowych towarzystwach biochemicznych tzw. Junior Section. Ta inicjatywa jest koordynowana przez Oddział Krakowski PTBioch. Urszula Wojda przedstawiła nowe inicjatywy władz FEBS zmierzające do aktywizacji towarzystw narodowych. Sprawozdanie redakcji Postępów Biochemii z działalności w 2022 roku zreferował Redaktor Naczelna Kamila. Grzywacz. Wprowadzenie nowej bazy komputerowej członków PTBioch przedstawiła Kierownik Biura Ewa Jaworska. Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbędzie w czasie kongresu BIO2023 w Szczecinie, we wrześniu br.

ZG 4 4 2

Grzegorz Węgrzyn przedstawia wyniki prac wydawniczych w Acta Biochimica Polonica za rok 2022

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum:

Wydarzenie on-line w O/Warszawskim - minisympozjum: "Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu"

Serdecznie zapraszamy na sympozjum pt. "Starzenie i długowieczność - od komórki do organizmu", które odbędzie się 24 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 on-line. Uczestnictwo wymaga rejestracji: Link do rejestracji na wydarzenie  

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność...

więcej więcej