logo PTBIOCH

logo FEBS

Sympozjum Art & Science

W dniu 21 kwietnia 2023 roku odbyło się na internetowej platformie ZOOM Sympozjum naukowo-artystyczne, które inauguruje piąty projekt Art & Science „Sztuka Apoptozy – Art of Apoptosis”. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Sympozjum, na które zarejestrowało się 379 osób, było adresowane do zaproszonych do projektu artystów, ale także pracowników, doktorantów i studentów uczelni artystycznych w Polsce. Sympozjum było także otwarte dla szerokiej publiczności, zainteresowanej współczesną sztuką wizualną. Wygłoszono siedem prezentacji:

- „Apoptoza – śmierć jako niezbędny element życia” Adam Krzystyniak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk, Warszawa),

- "Życie ciała jest we krwi - Krew w sztukach plastycznych” Waldemar Baraniewski (Warszawa),

- „Trzy śmierci drzewa” Urszula Zajączkowska (Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej, SGGW, Warszawa),

- „Apoptoza – w kierunku „postczłowieka”. Etyczne dylematy” Beata Guzowska (Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski),

- „O odradzającym potencjale sztuki” Edyta M. Nieduziak (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),

- „Sztuka autodestrukcji: od Metzgera do Banksy’ego”, Paweł Batory (Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie),

- „Energetyka śmierci komórkowej” Bogusz Kulawiak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk, Warszawa).

Współorganizatorami projektu „Sztuka Apoptozy” są Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Fundacja Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych. Zakończenie projektu przewidziane jest w grudniu bieżącego roku. Informacje o planowanych wystawach można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/artofapoptosis/ lub na stronach organizatorów projektu.

Art Science

 

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej