logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty behind biological sciences” był organizowany przez FEBS we współpracy z Polskim Towarzystwem Biochemicznym i Włoskim Towarzystwem Biochemii i Biologii Molekularnej. Plakat konkursowy zaprojektował prof. Mirosław Pawłowski. Nagrody zostały przyznane po głosowaniu uczestników Kongresu FEBS w Mediolanie. W Konkursie zwyciężyła praca (poniżej) dr Román Martí Díaz (na zdjęciu w środku), pracownika naukowego na Uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii. Nagrodę wręczał m.in. prof. Piotr Laidler, członek Komitetu Wykonawczego FEBS.

W czasie Kongresu FEBS_2024, który miał miejsce się w lipcu br. w Mediolanie odbyło się zgromadzenie ogólne FEBS w czasie, którego wybrano nowych członków komitetów FEBS. Z radością informujemy, że kandydat Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. dr hab. Marek Figlerowicz został wybrany do Komitetu d/s Zaawansowanych Kursów. Prof. dr hab. Marek Figlerowicz jest członkiem PAN i PAU. Od 2011 do 2023 roku by dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Od 2004 roku jest kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej, w ramach którego prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz biologii molekularnej i systemowej RNA. Odbył liczne staże badawcze we Francji oraz USA. 

W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Andrzejowi Legockiemu. Ceremonia miała miejsce podczas Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie licznie zgromadzeni goście mieli okazję uczcić wybitne zasługi prof. Andrzeja Legockiego w dziedzinie biochemii oraz aktywną pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Wręczenia dyplomu dokonał Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prof. Adam Szewczyk, podkreślając znaczenie pracy i wkładu prof. Andrzeja Legockiego w rozwój nauki oraz działalność na rzecz Towarzystwa. 

Podczas ceremonii wręczono także serigrafię prof. Mirosława Pawłowskiego, która była symbolicznym wyrazem uznania dla prof. Andrzeja Legockiego. 

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego FEBS Junior Poland pod przewodnictwem dra Dawida Wnuka z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął decyzję o utworzeniu podobnej Sekcji Młodych Naukowców w Polsce, dołączając w ten sposób do tego zaszczytnego międzynarodowego grona w 60-tą rocznicę powstania FEBS.

W imieniu wszystkich polskich Członków-Założycieli pragniemy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszym profilem działania i do dołączenia do grona Sekcji Młodych Naukowców FEBS Junior Poland.

W dniu 15 maja br. odbyło się zebranie na platformie ZOOM Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Jolanta Jura omówiła bieżące działania niedawno powołanej w PTBioch Sekcji Młodych Naukowców „FEBS Polish Junior Section”.  Adam Szewczyk oraz Piotr Laidler przedstawili planowane działania władz PTBioch w związku ze zbliżającym się spotkaniem Rady Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS Council) w Mediolanie. Poruszono także kwestie organizacyjne Sekretariatu PTBioch. W Zebraniu uczestniczyli członkowie Prezydium: Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Jolanta Jura, Elżbieta Rębas, Paweł Pomorski oraz Kierowniczka Biura PTbioch Ewa Jaworska. Zapraszamy do obserwowania serwisów społecznościowych PTBioch Facebook oraz X (Twitter). Zapraszamy także na serwis Facebook Acta Biochimica Polonica.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej