logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Nową przewodniczącą Sekcji Molekularnych Mechanizmów Ruchliwości w ramach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego została prof. dr hab. Joanna Moraczewska. Profesor Joanna Moraczewska specjalizuje się w biochemii białek odpowiedzialnych za procesy ruchliwości komórkowej. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę naukową rozpoczęła w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, gdzie pod kierunkiem Prof. Hanny Strzeleckiej-Gołaszewskiej prowadziła badania nad funkcjonalnymi zmianami strukturalnymi w aktynie.

Zapraszamy do przesyłania fotografii wykonanych przy użyciu narzędzi bio-obrazowania (mikroskopia każdego rodzaju) w trakcie pracy naukowej. Najlepsze zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym będą eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Jury wybierze dziesięć obrazów do pokazania podczas Kongresu, bazując na znaczeniu naukowym, oryginalności oraz artystycznym wrażeniu. Spośród tych dziesięciu, pięć nagród zostanie przyznanych po głosowaniu uczestników Kongresu FEBS w Mediolanie.

Dr Ewa Piotrowska została powołana przez Prezydium ZG Polskie Towarzystwo Biochemiczne na Przewodniczącą Sekcji Dydaktyki Biochemii. Dr Ewa Piotrowska jest adiunktem w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Od stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana platformy wydawniczej Acta Biochimica Polonica na platformę firmy Frontiers Media SA, wydawcy recenzowanych, ogólnodostępnych czasopism naukowych. Pismo założone 66 lat temu, Acta Biochimica Polonica jest godnym zaufania czasopismem w dziedzinie biochemii!

Polskie Towarzystwo Biochemiczne informuje o zakończeniu kierowania Sekcją Kwasów Nukleinowych przez Profesora Jana Barciszewskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Profesor Jan Barciszewski pełnił funkcję kierownika Sekcji Kwasów Nukleinowych przez kilkanaście lat. Jego zaangażowanie, wiedza i wkład w rozwój tej sekcji były niezwykle istotne dla polskiej społeczności naukowej zajmującej się biochemią i biologią molekularną.

Ponawiamy prośbę o przesyłanie kandydatur do nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2023 roku. 

Termin nadsyłania zgłoszeń, decyzją Prezydium Zarządu Głównego PTBioch, został przedłużony do 31 marca 2024r.

FEBS Booster Fund W 60. rocznicę powstania FEBS, w 2024 roku, po raz pierwszy został otwarty program: Fundusz FEBS Booster Fund, mający na celu pomóc naukowcom akademickim rozpoczynającym karierę zawodową. Granty te skierowane są do młodych, niezależnych badaczy, posiadających stanowisko naukowe (tj. stanowisko adiunkta lub równoważne) w rozwijaniu własnych niezależnych badań poprzez przyznanie im jednorazowego grantu w wysokości 25 000 euro ...

W bieżącym roku Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) obchodzi 60tą rocznicę swojego powstania.

Dnia 1 marca bieżącego roku odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, które miało miejsce na platformie ZOOM. W trakcie tej sesji omawiano różne kwestie, między innymi przygotowania do uroczystości obchodów 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) oraz planowaną aktywność Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie.

Informujemy, że od roku 2024 nastąpiła zmiana platformy wydawniczej Acta Biochimica Polonica na platformę firmy Frontiers Media SA, wydawcy recenzowanych, ogólnodostępnych czasopism naukowych: https://www.frontierspartnerships.org/journals/acta-biochimica-polonica

W dniu 15 lutego br. na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wybrano nowe władze Sekcji Starzenia i Śmierci Komórki. Dr hab. Grażyna Mosieniak i dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, profesor Instytutu Nenckiego PAN zostały powołane na Przewodniczące Sekcji Starzenia i Śmierci Komórki, obejmując tę funkcję po prof. dr hab. Ewie Sikorze.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej