logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

W trakcie Kongresu BIO2023 przyznano Nagrodę im. Włodzimierza Mozolowskiego. Intencją Nagrody jest wyróżnienie młodych biochemików za szczególnie dobre i interesujące przedstawienie wartościowych prac biochemicznych na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Podczas V Kongresu BIO2023, w dniu 13 września br., prof. dr hab. Marcin Nowotny (Warszawa) wygłosił Wykład Parnasowski, który rozpoczął tegoroczne spotkanie biochemików w Szczecinie. Decyzją kapituły Nagrody im. J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, kierowanej przez prof. Andrzeja Legockiego, nagrodę za rok 2022 otrzymali autorzy publikacji, której wiodącym autorem jest prof. dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Kilka miesięcy temu Fundacja Zakłady Kórnickie wydała książkę pt.„W życiu trzeba się czymś zająć – o życiu, nauce, sztuce…”
która jest zapisem wielotygodniowych rozmów profesora Andrzeja  Legockiego z dr Edytą Bątkiewicz-Szymanowską.


W przedmowie do książki prof. Tomasz Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk napisał: 
„Książkę polecam z tym większym przekonaniem, że po wielu staraniach, nieustających namowach udało się przekonać 
pana profesora Legockiego do tej rozmowy, która w wielu miejscach nabiera charakteru osobistych wyznań”.

W związku z niemożliwością implementacji platformy SORGA do obsługi bazy danych członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, system ten przestaje funkcjonować.

Od dnia 10 sierpnia 2023 rejestracja nowych członków odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:

  • Aby zapisać się do Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, prosimy o pobranie odpowiedniej deklaracji członkowskiej w formie pdf ze strony www.ptbioch.edu.pl/Członkowie
  • Wybraną deklarację Członka Zwyczajnego lub Członka Nadzwyczajnego, należy zapisać i wypełnić, a następnie wydrukować i podpisać. W przypadku Członków zwyczajnych niezbędne są również podpisy dwóch członków wprowadzających, którzy są aktywnymi członkami PTBioch (mają opłacone bieżące składki członkowskie)
  • W kolejnym kroku należy wysłać skan deklaracji na adres mailowy Biura PTBioch: biuro@ptbioch.edu.pl Oryginał deklaracji należy zachować.

Aktualizację danych osobowych należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@ptbioch.edu.pl

Po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się w dniach 12/13 lipca br. spotkanie Rady FEBS. Dr Paweł Świtoński z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu został wybrany to Komitetu Stypendialnego FEBS.

W dniach od 12 do 13 lipca br., po zakończeniu Kongresu Federacja Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) w Tours (Francja), odbyło się spotkanie Rady FEBS.

W dniu 20 lipca br. o godzinie 19:00 w Galerii BWA w Rzeszowie odbędzie się wernisaż pierwszej wystawy piątego projektu Art & Science „Sztuka Apoptozy – Art of Apoptosis”. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

Acta Biochimica Polonica rozpoczyna w tym roku współpracę z wydawnictwem naukowym Frontiers. Czasopismo opublikuje pierwsze artykuły na otwartej platformie Frontiers Gold w styczniu 2024 r.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
 
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania streszczeń na Kongres BIO2023, został przedłużony do 30 czerwca 2023 r.
 
Serdecznie zapraszamy do Szczecina!
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Kongresu BIO2023 w Szczecinie
Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska
 
 

Zapraszamy do udziału w 10. edycji spotkania MITOCHONDRION, w dniu 20 czerwca! W tym roku mija 15 lat od zorganizowania (w 2008 roku) pierwszej edycji spotkania bioenergetycznego MITOCHONDRION w Instytucie Nenckiego PAN.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny"

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na sesję wykładową zatytułowaną "Biochemia i biologia molekularna w najnowszych gałęziach biomedycyny". Webinar on-line odbędzie się 28 lutego 2024 r., o godz. 13:15

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

SEKCJA STARZENIA I ŚMIERCI KOMÓRKI: NOWE WŁADZE

W dniu 15 lutego br. na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wybrano nowe władze Sekcji Starzenia i Śmierci Komórki. Dr hab. Grażyna Mosieniak i dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, profesor Instytutu Nenckiego PAN zostały powołane na Przewodniczące Sekcji Starzenia i...

więcej więcej