logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Dziś, 1 grudnia 2016, Profesor Jerzy Kościelak otrzymał Diploma d'Honoure Polskiego Towarzystwa Biochemicznego!

 

W ramach konkursu Nagrody Galien Polska 2016, Instytut Francuski oraz Ambasada Francji w Polsce przyznają stypendium naukowe dla polskiego naukowca, prowadzącego badania z zastosowaniami terapeutycznymi.

Do konkursu zapraszamy polskich naukowców w wieku do 45 lat, z tytułem doktora oraz polskim obywatelstwem, prowadzących badania w polskich laboratoriach (dotyczy również badań w ramach francusko-polskiej współpracy naukowej). Badania muszą zaprezentować innowacyjne odkrycie naukowe, z potencjalnymi zastosowaniami w dziedzinie terapii medycznej (chemia farmaceutyczna, biotechnologia, materiały dla medycyny, diagnoza).

Stypendium umożliwia jednomiesięczny pobyt badawczy we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i pokrywa:

ProgramY Fundacji Nauki Polskiej – KOLEJNE EDYCJE KONKURSÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła 1 września br. nabór wniosków do drugiego otwartego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Do zdobycia jest 140 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa 30 października br. 

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych jednostek badawczych, które będą realizować oryginalne programy B+R we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy.

FNP organizuje w dn. 8 września br. spotkanie informacyjne poświęcone programowi MAB. Spotkanie jest skierowane do doświadczonych naukowców i przedstawicieli instytucji naukowych zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych w Polsce. Spotkanie będzie prowadzone w jęz. angielskim. Można w nim wziąć udział osobiście (rejestracja) lub śledzić transmisję w internecie.

Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł niespodziewanie jeden z największych współczesnych biochemików, Profesor Roger Tsien z Uniwersytetu San Diego. Nagrodzony w 2008 roku Nagrodą Nobla za pracę nad zielonym białkiem fluorescencyjnym, twórca fluorescencyjnych sond wapniowych Fura-2 i Chameleon oraz metod znakowania białek in vivo. Roger Tsien dosłownie rozświetlił biochemie i biologię komórki. Odszedł w wieku 64 lat, jakże przedwcześnie. Zostaną z nami jego narzędzia, których będziemy używać jeszcze przez lata. 

W tym roku obchodzimy dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Lecha Wojtczaka, dwukrotnego Prezesa naszego Towarzystwa i jednego z najwybitniejszych polskich biochemików. Z tej okazji, urzędujący Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego wystosował list gratulacyjny do profesora Wojtczaka a my wszyscy składamy Profesorowi nasze najlepsze życzenia.

W Edynburgu, na terenie Uniwersytetu, w dniu 6 lipca b.r. odbyło się niezwyczajne, emocjonujące wydarzenie. Dyplom Doktora Honorowego University of Edinburgh w zakresie Nauk Panu Profesorowi Piotrowi Laidlerowi wręczyła Her Royal Highness, Princess Anna - The Chancelor of The University of Edinburgh. Ten zaszczytny tytuł nadano w uznaniu całokształtu Jego działalności akademickiej i na rzecz współpracy między UJ/UJ-CM i UoE ze szczególnym wskazaniem dokonań w zakresie międzynarodowej działalności edukacyjnej, a zwłaszcza na rzecz rozwoju współpracy między polskimi uczelniami medycznymi a Uniwersytetem w Edynburgu

Cykl Konferencji Parnasowskich rozpoczął się 20 lat temu jako wspólna Polsko-Ukraińska inicjatywa spotkań odbywających się co dwa lata. Z czasem inicjatywa ta została poszerzona o Izraelskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej. Nazwa konferencji upamiętnia polskiego biochemika narodowości żydowskiej, Jakuba Karola Parnasa (1884-1949), który przyczynił się walnie do odszyfrowania szlaku glikolizy. X Konferencja Parnasa została wsparta przez program 3+ FEBS Meeting Program, zapewniający wsparcie konferencji organizowanych wspólnie przez trzy lub więcej stowarzyszeń zrzeszonych w FEBS jak również granty podróżne dla uczestników pochodzących z krajów innych niż organizujący konferencję.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zaprasza młodych naukowców z całego świata do odbywania staży podoktorskich i oferuje możliwość współpracy z wysoko wykwalifikowanymi grupami badawczymi.
Stypendia Marie Skłodowska-Curie przyznawane są przez Komisję Europejską. Więcej informacji na stronie:

ec.europa.eu

oraz

en.nencki.gov.pl

Organizatorzy 12 Kongresu Biologii Komórki, Praga 2016 zawiadamiają o prezesunięciu terminu rejestracji do 31 maja i terminu składania streszczeń do 26 czerwca.

Więcej szczegółów: http://www.iccb2016.org/

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe sympozjum, poświęcone chorobom McArdle'a i Pompego. Sympozjum odbędzie się 13 maja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z udziałem czołowych, europejskich specjalistów od tych chorób.

FEBS prosi o ocenę doświadczeń z finansowaniem projektów przez "Horyzont 2020".

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W imieniu organizatorów, Studenckiego Koła Naukowego BIOSFERA, zapraszamy 13 kwietnia do wzięcia udziału w XII edycji konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, slala im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte jest patronatem...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI BIOTECHNOLOGII

Dr hab. Tomasz Kolanowski został wybrany nowym Przewodniczącym Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W ramach samodzielnej grupy badawczej ds. Zaawansowanych Modeli Tkankowych Instytutu Genetyki Człowieka PAN, zajmuje się tematami związanymi z inżynierią tkankową oraz...

więcej więcej