logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zapraszamy do udziału w 10. edycji spotkania MITOCHONDRION, w dniach 20-21 czerwca! W tym roku mija 15 lat od zorganizowania (w 2008 roku) pierwszej edycji spotkania bioenergetycznego w Instytucie Nenckiego PAN. Od samego początku głównym inicjatorem tych spotkań była Sekcja Bioenergetyki Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Współorganizatorami tegorocznego spotkania są również Instytut Nenckiego PAN, Polskie Towarzystwo Biofizyczne oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Przypominamy, że składki członkowskie należy opłacać na bieżąco, to jest do 31 marca każdego roku.
W roku 2024 składki wynosić będą: pełna składka 100 zł,  ulgowa 50 zł. Zwracamy sie z uprzejmą prośbą o terminowe wpłaty.

W dniu 20 stycznia 2023 roku odbyło się ZOOM zebranie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W zebraniu uczestniczyli Adam Szewczyk, Piotr Laidler, Elżbieta Rębas, Jolanta Jura, Wiesława Jarmuszkiewicz, Urszula Wojda, Paweł Pomorski oraz Ewa Jaworska.

Omówiono

Zarząd Główny powołał Komisję ds. Nagdrody im. W. Drabikowskiego na nową kadencję 2023-2025 w składzie:

Przewodnicząca - Prof. dr hab. Joanna Moraczewska – Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Prof. dr hab. Marcin Czerwiński – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław;

Prof. dr hab. Anna Filipek – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa;

Prof. dr hab. Katarzyna Nałecz – Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa;

Prof. dr hab. Barbara Nawrot – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź;

Prof. dr hab. Dariusz Rakus – Uniwersytet Wrocławski;

Prof. dr hab. Błażej Rubiś – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

Przypominamy o nadsyłaniu zgłoszeń do nagrody, termin do 1 marca 2023, więcej informacji w zakładce NAGRODY I STYPENDIA/ W.Drabikowskiego

 

28 lutego obchodzimy Dzień Chorób Rzadkich. W tym roku po raz piąty Instytut  Biochemii i Biofizyki PAN organizuje z tej okazji sympozjum naukowe. Dyrekcja Instytutu oraz Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w sympozjum w dniu 28 lutego o godzinie 12:00. Konferencja odbędzie się online....

"Nowe Oblicza Biochemii 2021 - 2022"

Mamy przyjemność zawiadomić, że prof. dr hab. Jerzy Duszyński, wieloletni członek PTBioch, były Przewodniczący Oddziału Warszawskiego i delegat PTBioch do komisji Science and Society FEBS, został wybrany Prezesem Polskiej Akademii Nauk.

Gratulujemy, Panie Prezesie

 jurek

Polskie Towarzystwo Biochemiczne zaprasza do czynnego udziału w konferencjach naukowych, seminariach i warsztatach edukacyjnych, organizowanych w 2015 roku przez Oddziały PTBioch, jednostki uczelniane, instytuty PAN oraz jednostki badawczo-naukowe, dotyczące wspólnego nurtu tematycznego: "Fascynujący świat biochemii i współczesnych nauk o  życiu"

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku dobyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Prezes Towarzystwa Adam Szewczyk podsumował działalności PTBioch w roku 2023 oraz przedstawił plany na rok 2024. Informacje o bieżących działaniach władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) przedstawił wiceprezes Piotr Laidler. Zarząd Główny zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2023 i preliminarz na rok 2024 zreferowany przez Skarbnika Elżbietę Rębas.

W dniu 11 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie zoom Przewodniczących Sekcji Polskiego Towarzystwa Biochemicznego z Prezesem PTBioch Adamem Szewczykiem, wiceprezesem Piotrem Laidlerem oraz Sekretarzem Pawłem Pomorskim. Głównym celem działania sekcji PTBioch jest tzw. networking w obrębie określonej tematyki badawczej. W spotkaniu uczestniczyli: 

W dniu 15 lutego br. odbyło się na platformie ZOOM spotkanie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. W trakcie spotkania omówiono m.in. przygotowania do Kongresu PTBioch BIO2025 w Poznaniu oraz udział PTBioch w Kongresie FEBS 2024 w Mediolanie.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej