logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Naukowcy, którzy wezmą udział w piątej edycji programu "Mobilność Plus", mogą uzyskać stypendium w wysokości nawet 10 tys. zł miesięcznie na pobyt w renomowanym zagranicznym ośrodku naukowym.

Bardzo przyjazny Program Mobilność Plus jest skierowany do młodych naukowców w wieku do 35. r.ż., z różnych dziedzin nauki, aby pomóc im w rozwoju kariery naukowej. Laureaci Programu uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach pod opieką naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Program finansuje również: pobyt za granicą małżonka i /lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

 Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 15 marca 2017 roku. Wniosek składa kierownik jednostki naukowej.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne  na stronie http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/mobilnosc-plus.html

  

Konferencja poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki Odbędzie się w Katowicach w dniach 26 i 27 stycznia. Konferencja Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” będzie czwartą z dziewięciu spotkań zaplanowanych przed Narodowym Kongresem Nauki. Poza analizą rozwoju młodej kadry zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także legislacyjne. Wśród różnych punktów programu Konferencji znajdzie się debata o rozwoju młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0; o systemie uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz studiom doktoranckim i karierze po doktoracie.

Podczas wrześniowego Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki odbyły się już w Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu. Kolejne organizowane będą m.in. w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi.

Wśród uczestników konferencji głos zabiorą autorytety społeczności akademickiej, władz rządowych, w tym minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jego współpracownicy.

Osoby zainteresowane programem spotkania i debat powinny zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-programowa-nkn-sciezki-kariery-akademickiej-i-rozwoj-mlodej-kadry-naukowej

 Wszystkie konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki są transmitowane na żywo w internecie na stronie www.nauka.gov.pl i www.nkn.gov.pl.

(nieżyjący filozof) - to wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Nagroda ma promować naukową wrażliwość i honorować tych badaczy, którzy przekraczają granice swoich specjalizacji, i nie tkwiąc wyłącznie w ciszy pracowni i laboratoriów robią coś cennego dla innych

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Proponując kandydatury do nagrody warto podjąć kontakt z członkami wymienionymi na podstronie „Stypendyści” specjalizujących się w dziedzinie nauki zbliżonej do specjalności kandydata.

 Od 2015 roku Nagrodzie im. A. Rojszczaka towarzyszy też piękna statuetka projektu Martyny Ceglińskiej.

Kandydatury można nadsyłać do dnia 31 stycznia 2017 r. w postaci "wniosku o przyznanie nagrody" w wersji papierowej i elektronicznej.

Regulamin Nagrody oraz formularz zgłaszania kandydatów dostępne na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/regulamin-nagrody.

 

FameLab jest międzynarodowym konkursem, zachęcającym naukowców do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, aby w trzy minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.

 

Naukowcy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacji naukowej, ćwiczyć jasność przekazu i lubią dzielić się pasją do nauki, zapraszani są do udziału w szóstej polskiej edycji konkursu FameLab.

Konkurs jest adresowany do osób, które skończyły 23 lata i studiują (na czwartym, piątym lub szóstym roku studiów jednolitych lub na studiach drugiego stopnia) bądź pracują w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych. FameLab jest też dla tych, którzy chcą opowiedzieć o własnych badaniach lub tych, którzy - choć jeszcze ich nie prowadzą, to chcą się podzielić pasją do nauki.

 Uczestnicy zakwalifikowani do finału uczestniczą w profesjonalnym szkoleniu MasterClass. - intensywnym kursie z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzony przez brytyjskich i polskich trenerów. Zwycięzca weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International w Cheltenham w Wielkiej Brytanii podczas Cheltenham Science Festival. Laureat głosowania publiczności otrzyma voucher językowy - nagrodę od British Council. Pula nagród w konkursie FameLab Poland 2017 to ponad 40 tys. złotych.

 Zainteresowani Konkursem proszeni są o przesłanie DO 23 STYCZNIA 2017 roku maksymalnie trzyminutowego film z wystąpieniem w języku polskim na dowolny naukowy temat. Na tej podstawie wybrani zostaną półfinaliści. Spośród nich - podczas zmagań na scenie - wyłonionych zostanie 10 finalistów. Nowością w tegorocznej edycji konkursu są zasady dotyczące wystąpień "na żywo". Jeżeli prezentowany temat dotyczy zagadnień z zakresu współczesnej nauki, co do których nie ma jeszcze pełnej, ugruntowanej wiedzy, lub powszechnej zgody co do interpretacji posiadanych wyników, uczestnik podczas swojego wystąpienia musi przedstawić różne punkty widzenia i interpretacje dotyczące danego tematu. Uczestnicy finału Konkursu powinni dwa tygodnie przed finałem dostarczyć krótki opis swojej prezentacji oraz wskazać źródła, którymi się posiłkowali.

Półfinał konkursu planowany jest na 25 lutego; a finał krajowy na 13 maja 2017 roku. Finałową rozgrywkę poprzedzi szkolenie Masterclass, które odbędzie się między 31 marca a 2 kwietnia. Finał międzynarodowy odbędzie się między 6 a 11 czerwca w brytyjskim Cheltenham.

Edycję polską Konkursu FameLab organizuje Centrum Nauki Kopernik. Konkurs ma znamiona światowego formatu; od „narodzin” w roku 2004 na Cheltenham Science Festival stał się jednym z najważniejszych konkursów komunikacji naukowej. Partnerstwo z British Council od 2007 roku sprawiło, że FameLab ma znaczenie globalne. W ciągu pięciu lat do polskiej edycji konkursu zgłosiło się prawie 400 naukowców, a wielu spośród uczestników Konkurów stało się świetnymi popularyzatorami nauki, pozostając aktywnymi badaczami.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://famelab.org.pl., a Regulamin na: http://famelab.org.pl/docs/Regulamin_Konkursu_FameLab_2017.pdf

 

Centrum Nauki Kopernik zaprasza na cykl wykładów prowadzonych przez naukowców (w tym członków PTBioch) w każdą środę, począwszy od 11 stycznia do 8 lutego b.r. Przed każdym wykładem p. prof. Magdalena Fikus przedstawi nowości naukowe w miniprezentacji o nazwie "Co nowego w mikroświecie".

W programie spotkań:

11 stycznia wykład Wiesława W. Jędrzejczaka "Krew" oraz Leonory Bużańskiej "Komórki macierzyste"

18 stycznia wykład Pawła Grzesiowskiego "Szczepionki" i Marka Gniadkowskiego "Antybiotyki"      

25 stycznia wykład Janusza Siedleckiego "Nowotwory - geneza" oraz Cezarego Szczylika "Nowotwory - terapia"  

1 lutego wykład  Pawła Golika "Homo Geneticus" i Andrzeja Friedmana "Parkinson, Alzheimer - geny i choroby"

4 lutego Takao Ishikawy "Spotkania z naukowcami w kawiarni"

8 lutego wykład Ryszarda Międzybrodzkiego i Wojciecha Fortuny "Rdzeń kręgowy - regeneracja"

Spotkania poprowadzą Wiktor Gajewski i Marcin Zaród.

Na wszystkie spotkania wstęp wolny

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.kopernik.org.pl    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej