logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

WERNISAŻ WYSTAWY ART & SCIENCE

Zapraszamy na wernisaż wystawy Projektu 5th ART & SCIENCE „Sztuka Apoptozy”. Projekt jest współorganizowany przez Instytut Nenckiego PAN oraz Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Partnerem projektu jest Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wernisaż odbędzie się 4 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 15:15 w Sali Wystawowej C

więcej więcej

Dr Guillem Ylla - lauretat „FEBS Excellence Award”

Dr Guillem Ylla - lauretat „FEBS Excellence Award”

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Dr Guillem Ylla, kierownik Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał prestiżową nagrodę „FEBS Excellence Award”.

więcej więcej

YSF 2024 Deadline

YSF 2024 Deadline

Zbliża się termin składania wniosków o udział w YSF 2024 w Pawii. Więcej szczegółów:https://2024.febscongress.org/ysf-applications

więcej więcej

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ANDRZEJ LEGOCKI CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

W czasie Kongresu BIO 2023 w Szczecinie Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego podjęło uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Członka Honorowego. Uchwała jest wyrazem docenienia ogromnego zaangażowania prof. Andrzeja Legockiego w działalność Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

więcej więcej

NAGRODA PARNASA DLA MARCINA NOWOTNEGO

NAGRODA PARNASA DLA MARCINA NOWOTNEGO

Podczas V Kongresu BIO2023, w dniu 13 września br., prof. dr hab. Marcin Nowotny (Warszawa) wygłosił Wykład Parnasowski, który rozpoczął tegoroczne spotkanie biochemików w Szczecinie. Decyzją kapituły Nagrody im. J. K. Parnasa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, kierowanej przez prof. Andrzeja Legockiego, nagrodę za rok 2022 otrzymali autorzy publikacji, której wiodącym autorem jest prof. dr hab. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

więcej więcej

ROTYSLAV STOIKA CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

ROTYSLAV STOIKA CZŁONKIEM HONOROWYM PTBIOCH

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, które odbyło się w Szczecinie w czasie Kongresu BIO2023, podjęło uchwałę o nadaniu prof. Rotyslavowi Stoice tytułu Członka Honorowego.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w O/Poznańskim w dniach 25-26 listopada - VI Ogólnopolska Konferencja: "Biotechnologia niejedno ma imię"

Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-26 listopada b.r. w budynku Biocentrum (ul. Dojazd 11) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja: "Biotechnologia niejedno ma imię", zorganizowana przez Koło Naukowe OPERON Studentów Biotechnologii Uniwersytetu...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Krakowskim - Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na wykład  „Plants dominated the earth by producing water-conducting cells: the story of VNS transcription factors”.Wykład wygłosi prof. Misato Ohtani, Laboratory of Plant Functional Analyses, Department of Integrated Biosciences, Graduate...

więcej więcej

Symposium Starzenie i długowieczność

Symposium Starzenie i długowieczność

W dniu 24 października 2023 r., Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, zorganizował on-line mini-sympozjum pt.: „Starzenie i długowieczność – od komórki do organizmu”.

więcej więcej

Webinar „LW 10th MITOCHONDRION 2023”

Webinar „LW 10th MITOCHONDRION 2023”

W dniach 20 oraz 21 czerwiec 2023 roku odbyła się 10. edycja konferencji bioenergetycznej MITOCHONDRION. W tym roku mija 15 lat od zorganizowania (w 2008 roku) pierwszej edycji spotkania MITOCHONDRION w Instytucie Nenckiego PAN w Warszawie. 

więcej więcej

Wydarzenie w O/Toruńskim 19 października 2023

Wydarzenie w O/Toruńskim 19 października 2023

Oddział Toruński PTBioch, zaprasza na wykład dr Magdaleny Wujak pt. "Nowe oblicza kinaz adenylanowych jako potencjalnych celów terapeutycznych w chorobach płuc", 19 października 2023, o godzinie 11:00, sala 289, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1.

więcej więcej

Wydarzenie w O/Krakowskim

W dniu 29 czerwca b.r.  na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7.Krakowski odbył się wykład: "Adaptation mechanism of plants to freezing stress – from the viewpoint of cell wall" , którywygłosił: Dr Daisuke Takahashi z Graduate School of Science and Engineering,...

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. Impact Factor 2,349.

    więcej więcej