logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W dniu 8 grudnia 2023, odbyło się zebranie Prezudium Zarządu Głównego poprzez platformę Zoom.

więcej więcej

Zebranie Zarządu Głównego 25 listopada 2022

Zebranie Zarządu Głównego 25 listopada 2022

W dniu 25 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego za pośrednictwem platformy Zoom. W czasie spotkania omówiono m.in. kwestię organizacji Kongresu BIO2023 w Szczecinie oraz możliwości stypendialnych FEBS - Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych. Przyznano nagrody im. Jakuba Karola Parnasa oraz im. Bolesława Skarżyńskiego.

więcej więcej

Nagroda JK Parnasa za rok 2022

Nagroda JK Parnasa za rok 2022

Z przyjemnością donosimy, że w tym roku nagrodę JK Parnasa otrzymuje zaspół pod kierunkiem Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckeigo PAN w Warszawie

więcej więcej

Laureatka Konkursu im. Witolda Drabikowskiego 2022

Laureatka Konkursu im. Witolda Drabikowskiego 2022

Miło nam przedstawić Laureatkę bieżącej edycji Konkursu im. Witolda Drabikowskiego 2022 - za najlepszą pracę doktorską z biochemii obronioną w 2021 r., panią dr Katarzynę Groborz. Tytuł rozprawy: "Narzędzia chemiczne do badania enzymów proteolitycznych przy użyciu cytometrii masowej",  Promotor: Prof. dr hab.Marcin Drąg,Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.

więcej więcej

Polskie Towarzystwo Biochemiczne w mediach społecznościowych

Polskie Towarzystwo Biochemiczne w mediach społecznościowych

Polskie Towarzystwo Biochemiczne wypełnia swój statutowy obowiązek popularyzacji osiągnięć biochemii i biologii molekularnej wykorzystując do tego media społecznościowe. Zapraszamy do śledzenia aktywności PTBioch na Facebook'u, YouTube i Twitterze.

więcej więcej

III KONGRES TOWARZYSTW NAUKOWYCH

III KONGRES TOWARZYSTW NAUKOWYCH

w dniach 20-22 października 2022, w Gdańsku i Sopocie odbył się III Kongres Towarzystw Naukowych. Polskie Towarzystwo Biochemiczne było reprezentowane przez prof. Andrzeja Składanowskiego (Gdański Uniwersytet Medyczny), członka Zarządu Głównego PTBioch.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

Walne Zgromadzenia Członków w Oddziałach PTBioch.

W Oddziałach PTBioch odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie Oddziałów wybrali nowe władze na kadencję: 2022 - 2025.

więcej więcej

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Rzeszowskim

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Rzeszowskim

W dniu 15 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Rzeszowskim. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału na kadencję 2022 – 2025 w składzie: Prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz - Przewodnicząca; Dr Olexandr Korchynskyi - Wiceprzewodniczący; Prof. dr hab. Grzegorz...

więcej więcej

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim

W dniu 14 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Gdańskim PTBioch.Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału, na kadencję 2022 – 2025 w składzie: Prof. dr hab. Andrzej Składanowski, Przewodniczący, prof. dr hab. Zofia Mazerska, V-ce przewodnicząca, prof. dr hab. Ewa...

więcej więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziale Poznańskim

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziale Poznańskim

W dniu 10 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Poznańskim. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Poznańskiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025 w składzie: prof. IChB PAN dr hab. Zbigniew Warkocki - Przewodniczący, prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz -...

więcej więcej

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziale Białostockim

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Oddziale Białostockim

W dniu 8 listopada 2022 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Oddziale Białostockim. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Białostockiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025 w składzie: Prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko - Przewodnicząca; Dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk - Sekretarz;...

więcej więcej

Wybory nowych władz w Oddziale Szczecińskim

Wybory nowych władz w Oddziale Szczecińskim

W dniu 2 listopada w Oddziale Szczecińskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Szczecińskiego. Wybrano nowe władze Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTBioch, na kadencję 2022 – 2025  

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Acta Biochimica Polonica to czasopismo obejmujące swym zasięgiem zagadnienia enzymologii i metabolizmu, błon i bioenergetyki, struktury i ekspresji genu, biochemii białek, kwasów nukleinowych oraz strukturę i metabolizm węglowodanów. Impact Factor 2,349.

    więcej więcej