logo PTBIOCH

logo FEBS

SOCIAL MEDIA

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z innymi pracownikami do stolicy.

więcej więcej

SEKCJA BŁON BIOLOGICZNYCH

SEKCJA BŁON BIOLOGICZNYCH

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbyło się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku. W czasie zebrania, na wniosek Prezydium PTBioch powołano Sekcję Błon Biologicznych PTBioch. Przewodniczącym Sekcji Błon Biologicznych został dr hab. Piotr Koprowski z Instytutu Nenckiego PAN.

więcej więcej

NAGRODY ACTA BIOCHIMICA POLONICA

NAGRODY ACTA BIOCHIMICA POLONICA

Regulamin Nagród dla czasopisma Acta Biochimica Polonica został ustanowiony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Jego celem jest docenienie wybitnych publikacji biochemicznych opublikowane w czasopiśmie Acta Biochimica Polonica.

więcej więcej

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW PTBIOCH

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 19-go kwietnia 2024 r powołano Sekcję Młodych Naukowców (Junior Section FEBS), która będzie działać w ramach Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS).

więcej więcej

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TKANKI ŁĄCZNEJ

Dr hab. n. med. Jacek Drobnik (profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Zakładu Patofizjologii i Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej) został nowym Przewodniczącym Sekcji Tkanki Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Jacek Drobnik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie im. Otto von Guericke w Magdeburgu, Kagawa Medical School -Japonia oraz w Centrum Biofizyki Molekularnej w Orleanie (CNRS).

więcej więcej

Zebranie Zarządu Głównego PTBioch 19 kwietnia 2024

Zebranie Zarządu Głównego PTBioch 19 kwietnia 2024

W Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2024 roku dobyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Prezes Towarzystwa Adam Szewczyk podsumował działalności PTBioch w roku 2023 oraz przedstawił plany na rok 2024. Informacje o bieżących działaniach władz Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) przedstawił wiceprezes Piotr Laidler. Zarząd Główny zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2023 i preliminarz na rok 2024 zreferowany przez Skarbnika Elżbietę Rębas.

więcej więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Wydarzenie w O/Poznańskim

Wydarzenie w O/Poznańskim

W imieniu Oddziału Poznańskiego PTBioch i Sekcji Kwasów Nukleinowych PTBioch zapraszamy do uczestnictwa w wykładach o tematyce związanej z kwasami nukelinowymi w auli Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (wejście od ulicy Henryka Wieniawskiego). Wykłady w języku angielskim. W piątek, 10.5. o godz....

więcej więcej

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - " BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I HEMOSTAZY – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY" - 16 maja 2024. o godz. 12:00.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zaprasza na kolejną sesję wykładową zatytułowaną " BIOCHEMIA I DIAGNOSTYKA UKŁADU KRĄŻENIA I  HEMOSTAZY  – NIEUSTAJĄCE WYZWANIE DLA BADACZY". Webinar on-line odbędzie się 16 maja 2024 r., o godz. 12:00.

więcej więcej

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar -

Wydarzenie w O/Łódzkim - Zoom Webinar - "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz.II " - Webinar on-line odbył się 25 kwietnia 2024 r., o godz. 13:00.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego zorganizował sesję wykładową on-line pt.:  "Molekularne podłoże patofizjologii nowotworów i terapii przeciwnowotworowych cz. II ". Zaproszeni Goście wygłosili wykłady: dr hab. n. med. Mariusz Hartman "Modulowanie...

więcej więcej

Wydarzenie w Oddziale Katowickim

Wydarzenie w Oddziale Katowickim

17 kwietnia 2024 o godzinie 17:00 na platformie Zoom, odbył się wykład Prof. Andrzeja Fertały z Uniwersytetu Thomas'a Jefferson'a w Filadelfiipt. "Fizjologia i patologia - tworzenie włókien kolagenowych", którego organizatorem był Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

więcej więcej

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

13 kwietnia Studenckie Koło Naukowe BIOSFERA, zorganizowało XII edycję konferencji z cyklu Spotkania Młodych z Nauką w Poznaniu, w slali im.Profesora Pawelczyka, Collegium Pharmaceuticum, ul. Rokietnicka 3 w Poznaniu. Wydarzenie objęte zostało patronatem PTBioch i Oddziału Poznańskiego towarzystwa.

więcej więcej

WYDAWNICTWA

  • Postępy Biochemii Postępy Biochemii

    Postępy Biochemii są czasopismem publikującym prace przeglądowe z szeroko pojętej biochemii oraz dziedzin pokrewnych. Zdecydowana większość prac publikowana jest w języku polskim. Celem czasopisma jest tworzenie szeroko dostępnej w języku ojczystym bazy wiedzy biochemicznej i kształtowanie...

    więcej więcej

  • Acta Biochimica Polonica Acta Biochimica Polonica

    Od stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana platformy wydawniczej pisma Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Acta Biochimica Polonica na platformę firmy Frontiers Media SA, wydawcy recenzowanych, ogólnodostępnych czasopism naukowych. Pismo założone 66 lat temu, Acta Biochimica Polonica jest godnym...

    więcej więcej