logo PTBIOCH

logo FEBS

Cykl Konferencji Parnasowskich rozpoczął się 20 lat temu jako wspólna Polsko-Ukraińska inicjatywa spotkań odbywających się co dwa lata. Z czasem inicjatywa ta została poszerzona o Izraelskie Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej. Nazwa konferencji upamiętnia polskiego biochemika narodowości żydowskiej, Jakuba Karola Parnasa (1884-1949), który przyczynił się walnie do odszyfrowania szlaku glikolizy. X Konferencja Parnasa została wsparta przez program 3+ FEBS Meeting Program, zapewniający wsparcie konferencji organizowanych wspólnie przez trzy lub więcej stowarzyszeń zrzeszonych w FEBS jak również granty podróżne dla uczestników pochodzących z krajów innych niż organizujący konferencję.

Tegoroczna Konferencja Parnasa nosiła podtytuł ‘Young Scientist Forum’ i była nacelowana na zachęcanie młodych naukowców do dzielenia się swoimi pomysłami I dorobkiem z obszaru biochemii, biologii molekularnej I medycyny innowacyjnej. We Wrocławiu, największym mieście w zachodniej Polsce, Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016, zgromadziło się 186 uczestników, w tym 55 z Ukrainy i 20 z Izraela.

parnas1

Otwarcie konferencji odbyło się w Oratorium Marianum, barokowej auli głównego budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Sala ta, dzięki swojej doskonałej akustyce, gościła w przeszłości najwybitniejszych muzyków, takich jak Brahms, Liszt czy Paganini a podczas otwarcia konferencji recital organowy dał Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Po koncercie nastąpiły powitania, wygłoszone kolejno przez: Adama Jezierskiego, Andrzeja Legockiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Biochemicznego – Serhiya Komisarenkę, Prezesa Ukraińskiego Towarzystwa Biochemicznego, Amnona Horovitza – Prezesa Izraelskiego Towarzystwa Biochemii i Biologii Molekularnej, Israela Pechta – Sekretarza Generalnego FEBS i Aleksander Gleichgewicht - Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Po nich nastąpił wykład inauguracyjny, wygłoszony przez laureatkę nagrody Nobla, Adę Yonath, zatytułowany „Co było pierwsze: kod genetyczny czy jego produkt”. Otwarcie konferencji zakończyło „get-together party” podczas którego zaczęły się zadzierzgać kontakty osobiste.

parnas2

Przez następne dwa dni wykłady i sesje posterowe odbywały się na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłady plenarne wygłosili Mariusz Jaskulski z Polski („FBPase – a protein of many twists”), Marina Rodnina z Ukrainy (aktualnie Getynga, Niemcy – ‘De-coding and re-coding by the ribosome”) a Adi Kimchi z Izraela („Monitoring protein-protein interaction in programmed cell death: from basic science to a therapeutic vision”). Uczestnicy wygłosili 36 wykładów, po 12 z Izraela, Polski I Ukrainy. Na zakończenie Roman Duda wygłosił wykład „Lwowska szkoła matematyczna”.

Zespół w składzie Marian Kochman (Komitet Naukowy), Jolanta Barańska and Janina Kwiatkowska-Korczak (Komitet Honorowy) i Jan Gutowicz (Komitet Organizacyjny) dokonał oceny wykładów i prezentacji posterowych przedstawionych przez uczestników konferencji. Meytal Landau z Wydziału Biologii Technionu, Izraelskiego Instytutu Technologicznego z Haify otrzymała nagrodę za najlepszy wykład („Atomistic view into microbial functional amyloids”) a Kirylo Pyrshew z Instytutu Biochemi Ukraińskiej Akademii Nauki im. Palladyna z Kijowa otrzymał nagrodę za najlepszy poster („The lipids distribution and their dynamics In plasma membranes of living and apoptic cells”).

Podczas posiedzenia wspólnego komitetu naukowego podjęto jednomyślną decyzję kontynuowania cyklu Konferencji Parnasa, sugerując Ukraińskie Towarzystwo Biochemiczne jako gospodarza następnej konferencji.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Oddział Warszawski z żalem zawiadamia o śmierci Profesor Barbary Tudek

Nieobecna Pani Profesor Barbara Tudek! W Warszawie, 1 marca b.r. zmarła po długiej chorobie Pani prof. dr hab. Barbara Tudek, naukowiec Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wspomnienie przejęłam ze strony Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Poznałam Panią...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Ostrowski nie żyje!

Wczoraj, w niedzielę 24 lutego 2019 r. w Krakowie odszedł na zawsze śp. Profesor Włodzimierz OSTROWSKI, lekarz, biochemik, mentor, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, do roku 1996 kierownik zakladu, obecnie Katerdy Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej więcej