logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uhonorowani KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI zostali naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: Prof. dr hab. Krzysztof BOROWIAK, Prof. dr hab. med. Andrzej CIECHANOWICZ  oraz Dr med. Andrzej OSSOWSKI za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Ich aktywność związana jest z Polską Bazą Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT) – projektem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Projekt został powołany do życia na mocy porozumienia z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; strony podpisały projekt w Szczecinie, w dniu 28 września 2012 roku. Uczelnię reprezentował wówczas prof. dr hab. med. Andrzej Ciechanowicz, ówczesny JM Rektor Uczelni, lekarz, biochemik, członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Profesor uczestniczył do roku 2016 w oficjalnych kontaktach z Zespołem badawczym, władzami IPN, Prezydentem RP i ogłaszaniu personaliów kolejnych zidentyfikowanych ofiar komunistycznych mordów.

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zespół Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów przekazał informację Prokuraturze IPN o kolejnych zidentyfikowanych ofiarach zbrodni systemu komunistycznego, odkrytych na tzw. Łączce Powązkowskiej. Nie można jeszcze podać dokładnej liczby, ale jest to kilkanaście osób. Do tej pory zostały zidentyfikowane 62 osoby. Pozostałe będą mogły być zidentyfikowane w chwili przekazania materiału DNA przez krewnych ofiar. Materiał do bazy mogą przekazać wszystkie osoby, których bliscy zginęli w wyniku zbrodni systemów totalitarnych (1939-1956).

Identyfikacja genetyczna odbywa się w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie pod kierunkiem dr. Andrzeja Ossowskiego, pełnomocnika rektora PUM ds. Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów jest pierwszą tego typu, kompleksową bazą w Europie. Więcej wiadomości: https://www.pbgot.pl

MIT Enterprise Forum Poland rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu akceleracji startupów, realizowanego w oparciu o know-how jednego z najlepszych na świecie uniwersytetów technologicznych – Massachusetts Institute of Technology. W ramach projektu pomocy początkującym przedsiębiorcom udzielą największe polskie i międzynarodowe organizacje: PKO Bank Polski, Grupa PGNiG, Grupa KGHM, Grupa Adamed, Intel, Visa oraz Hewlett Packard Enterprise. Dzięki grantowi przyznanemu MIT Enterprise Forum Poland w pilotażowym konkursie ScaleUp, zrealizowanym w ramach rządowego programu Start In Poland, startupy, które zakwalifikują się do programu, uzyskają również szansę na dofinansowanie działalności w kwocie nawet do 200 tys. zł. oraz wsparcie w postaci usług o wartości do 50 tys. zł.

Celem projektu jest pomoc startupom, które rozwijają unikalne technologie, w przyspieszeniu procesu komercjalizacji proponowanych rozwiązań. Innowacyjne polskie mikro i małe firmy mogą składać dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem strony internetowej mitefpoland.org od 1 marca do 15 maja 2017 roku.

Obszerne informacje na stronie: http://mitefpoland.org/programu-akceleracji/

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – druga edycja

MAB jest konkursem umożliwiającym uzyskanie środków na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy (niezależnie od narodowości) będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Terminy nadsyłania zgłoszeń do kolejnych konkursów w ramach programu:

30.06.2017 oraz 30.06.2018

Informacje o programie, dokumenty, formularze na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza na szkolenie w zakresie składania wniosków do programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Celem MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie nowej jednostki w programie MAB. Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny główny wnioskodawca lub drugi wnioskodawca w projekcie MAB. Zainteresowani szkoleniem proszeni są o przeczytanie zamieszczonego w kolejnym komunikacie o MAB opisu formalnych wymagań stawianych wnioskodawcom w projekcie MAB, aby stwierdzić, czy kwalifikują się do udziału w szkoleniu.

Terminy szkoleń (zainteresowani wybierają tylko jeden z nich):

16 marca, godz. 10:30 – 14:30

24 marca, godz. 10:30 – 14:30

Miejsce szkolenia: siedziba FNP, ul. I.Krasickiego 20/22, Warszawa

Informacje szczegółowe: http://www.fnp.org.pl/miedzynarodowe-agendy-badawcze-szkolenia-dla-wnioskodawcow/

Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz, twórca i pierwszy kierownik Katedry Cytobiochemii w Uniwersytecie Łódzkim, należy do pierwszej powojennej generacji polskich biochemików. 

Urodziła się 1 kwietnia 1923 r. w Lidzie (pow. Nowogródek), gdzie mieszkała do końca 1945 roku. W ramach ewakuacji ze wschodnich terenów Polski od 19 grudnia 1945 r. mieszkała w Łodzi. Studia wyższe odbyła na Wydziale Stomatologicznym, należącym do 1949 roku do Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1951 uzyskała dyplom lekarza stomatologa, a w 1963 dyplom lekarza medycyny.

Działalność zawodowa Pani Profesor związana była od początku i nieprzerwanie, do przejścia na emeryturę w 1993 roku, z Uniwersytetem Łódzkim i pierwszą w Polsce Katedrą Biochemii utworzoną 1 września 1945 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przez Profesora Antoniego Dmochowskiego. Profesor Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz zatrudniona została w tej Katedrze 1 stycznia 1950 r., zajmując kolejno stanowiska od zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1961 roku na podstawie rozprawy z zakresu deoksyrybonukleoprotein trzustki bydlęcej, a stopień naukowy docenta w 1965 roku na podstawie pracy habilitacyjnej nt. deoksyrybonukleoprotein trzustki bydlęcej i niejednorodności histonów tego narządu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych został Jej nadany w roku 1973, a profesora zwyczajnego nauk przyrodniczych w roku 1986.

Po przejściu na emeryturę w 1993 roku Profesor L. Kłyszejko-Stefanowicz nie rozstała się z macierzystą Uczelnią; długo prowadziła wykłady z cytobiochemii, uczestniczyła w zebraniach naukowych Katedry Cytobiochemii UŁ oraz pracy Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich. Żywo interesowała się badaniami naukowymi oraz kształceniem kadry i wspierała swoich uczniów cennymi radami i wskazówkami. O Jej aktywności zawodowej i ogromnej pracowitości najlepiej świadczy fakt, że właśnie w tym okresie napisała podręcznik pt. Cytobiochemia, który ukazał się nakładem PWN w latach 1995 i 1998 , a jego rozszerzone i unowocześnione wydanie w roku 2002. Zdaniem recenzentów Cytobiochemia jest dziełem wybitnym, klasy światowej, napisanym z prawdziwym talentem dydaktycznym, wypełniającym istotną lukę wydawniczą z zakresu biochemii komórki. Stanowi doskonałe źródło wiedzy o poszczególnych elementach strukturalnych i wydarzeniach molekularnych w komórce tak dla studentów i pracowników wydziałów przyrodniczych szkół wyższych i placówek PAN, jak również nauczycieli szkół średnich. Wyrazem uznania wartości merytorycznej i dydaktycznej podręcznika Cytobiochemia było uhonorowanie w 1996 roku Profesor Leokadii Kłyszejko-Stefanowicz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Podręcznik „Cytobiochmia” został także doceniony w całej aktywności dydaktycznej Pani Profesor przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, wyróżniając Ją. Nagrodą im. Prof. Antoniego Dmochowskiego (za szczególne osiągnięcia dydaktyczne). Pani Profesor była pierwszą laureatką tej Nagrody.

Była aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Przez dłuższy czas pełniła m.in. funkcję przewodniczącej Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1975-1982), wiceprzewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTBioch  (1967-1971) i wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego (1977-1980) Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Profesor Leokadię Kłyszejko-Stefanowicz, zmarłą 27 lutego b.r., pożegnano 1 marca br.; spoczęła w rodzinnej mogile na cmentarzu Rzymskokatolickim Doły w Łodzi. Tym, którzy pozostali niezmiernie trudno jest pogodzić się z Jej odejściem, bowiem odszedł Człowiek o niezwykłej osobowości, ujmujący skromnością i wrażliwością.

Zachowajmy Ją w naszej wdzięcznej pamięci!

banner strona

FEBS2018

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

"O nauce w Polsce – zamyślenie"

W siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w końcu stycznia b.r. odbyła się premiera książki wieloletniego prezesa FNP prof. Macieja W. Grabskiego pt. „O nauce w Polsce – zamyślenie”  z udziałem znakomitości polskiej nauki. Książka zawiera zbiór refleksji napisanych i wygłoszonych przez prof....

więcej więcej

Z ŻYCIA BIOCHEMII

(Bio)chemia w pincie Guinessa

(Bio)chemia w pincie Guinessa

Andy Brunning zgłębia gorycz i pienistość słynnego piwa..

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wspomnienie z BIO 2014

Wspomnienie z BIO 2014

Przypomnijmy sobie jak było, zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kongresu Bio 2014

więcej więcej